Obchodní podmínky veraal-shop.cz

Internetový obchod

se sídlem Slopné 118, 76323
identifikační číslo: 71941541
zapsaný dle Živnostenského zákona
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.veraal-shop.cz

Úvodní ustanovení
Uzavření kupní smlouvy
Objednání, cena zboží
Dodací a platební podmínky
Porušení kupní smlouvy
Storno objednávky
Výměna a reklamace
Záruka
Ochrana osobních údajů
Uživatelský účet
Závěrečná ustanovení
 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) internetového obchodu www.veraal-shop.cz, se sídlem Slopné 118, 763 23, identifikační číslo: 71941541, zapsané dle Živnostenského zákona (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  www.veraal-shop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Provozovatel není plátcem DPH. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Všechny fotky v eshopu www.veraal-shop.cz označené vodoznakem Veraal® Fashion jsou vlastnictvím majitele eshopu a vztahuje se na ně Copyright. Jejich kopírování, použití a šíření bez písemného souhlasu vlastníka  je nezákonné a trestné.

Uzavření kupní smlouvy

Objednáním zboží se kupující zavazuje uhradit objednané zboží a vzniklou kupní s mlouvu. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za inpiduálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci území České republiky a Slovenska. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení objednávky, které je kupujícímu odesláno, obsahuje také přílohu s obchodními podmínkami a formulářem pro vrácení a reklamaci zboží. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o objednávce, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávka není platná a není vyřízena v případě, že kupující uvede neplatný email či telefon, na který ho prodávající nemůže kontaktovat. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (viz. všeobecné ustanovení). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě, že je zákazníkovi zaslán email s žádostí o potvrzení výběru velikosti a prodávající neobdrží odpověď do 5 pracovních dnů, je objednávka stornována a nevyřizena. Zákazník je o stornu informován na email.

Objednání, cena zboží

Pokud se chystáte k objednávce zboží, které pro vás bude šito na zakázku, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

Poplatek u šití na zakázku činí 599 Kč, tato částka se Vám přičte automaticky, jakmile v detailu produktu kliknete na "zakázkové šití". Výroba trvá 10 pracovních dnů, tento termín se odvíjí od aktuálních, časových možností v naší dílně, je možné, že šaty budou hotové dříve. V případě, že dojde naopak k prodloužení termínu, obratem vás informujeme na email. Pokud objednáváte šaty na určitý termín, doporučujeme uvést tuto informaci do poznámky v objednávce.

Šaty vyrobené na zakázku nelze se souladem § 53 odst. 7 občanského zákoníku vrátit či vyměnit. Model bude vyroben dle vámi uvedených mír, proto nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy. Objednávku nelze stornovat, jakmile ji dokončíte a my přijmeme v našem systému, předáváme ji do výroby a není již možné objednávku stornovat. Celková délka je vždy uvedena v detailu produktu, pokud chcete šaty či halenku kratší, je to možné. Naopak prodloužení modelu jak v celkové délce, tak u rukávů, tolerujeme pouze do +10 cm. Příklad: šaty jsou dlouhé 80 cm, maximálně mohou být dlouhé 90 cm. Rukávy jsou krátké, 15 cm, maximálně však 25 cm. V případě, že zákazník uvede délky přesahující toleranci a v případě, že obvody přesahují 116 cm, je cena ze strany eshopu upravena individuálně po přijetí objednávky a zakázník obratem informován o konečné ceně. Měřte se vždy ve spodním prádle. Nutné počítat s odchylkou +-1 cm.

V případě nejasností ve Vaší objednávce, Vás budeme neprodleně informovat. Pokud se stane, že v objednávce zadáte chybné míry, neváhejte nás neprodleně informovat na email či telefon, nejpozději do 24h od objednání, poté je model zadán do výroby a nelze již rozměry změnit. Snažíme se o co nejkratší termín výroby, pokud však bude výroba dle zadaných údajů náročnější, budete si žádat zásahy do střihu, je možné, že se výroba prodlouží dle potřeby.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě, že si bude kupující přát rozdělit objednávku, například z důvodu rozdílné dostupnosti zboží, bude kupujícímu zaslána faktura za komplet objednávku a ostatní zboží bude poté odesláno na náklady prodávajícího. V případě, že prodávající není schopen dodat zboží v uvedeném termínu vyhrazuje si právo stornovat objednávku nebo její část a je potom povinen tuto skutečnost oznámit kupujícímu na emailovou adresu.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví kupujícímu na základě kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a přiloží do zásilky se zbožím, případně na žádost kupujícího zašle fakturu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že zákazník do objednávky či poznámky uvede dodatečné požadavky či přání, vyhrazuje si prodávající možnost, informovat zákazníka o neschopnosti tyto požadavky splnit. V případě obdržení více po sobě jdoucích objednávek od stejného zákazníka, prodávající objednávky sloučí do jedné.

Dodací a platební podmínky

Dodání zboží následuje v termínu, uvedeném u zboží (velikosti) a to následující pracovní den, kdy je objednávka přijata prodávajícím. Tento termín - dostupnost - se řídí pracovními dny. V detail zbo je vždy uvedeno, kdy bude objednávka xpedována. Po přijetí objednávky prodávajícím a odesláním kupujícím lze objednávku jakkoliv upravit pouze do 24 h. Později již není možné do objednávky jakkoliv zasahovat (měnit velikost, druh zboží...). Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství objednávek může být některé zboží dodáno další zásilkou v pozdějším termínu - zákazník je vždy informován na e-mail. Termín expedice objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na e-shopu.

Zboží, vyrobené na zakázku je expedováno za 5 pracovních dnů, od přijetí objednávky. Pokud se výroba zboží na zakázku prodlouží, je nakupující obratem informován na email, uvedený v objednávce.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem listu u dopravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 

Možnosti platby - dobírkou, platební kartou, bankovním převodem

POZOR: objednávky nad 3 000Kč si vyžadují platbu předem na účet!! NEZASÍLÁME NA DOBÍRKU! - z důvodu opakujících se nepřevzetí zásilek a neuhrazení zboží objednaného na dobírku, jsme nuceni vyžadovat platbu nad tuto částku předem převodem. Děkujeme za pochopení.

V případě platby převodem na účet je lhůta 7 dnů (kalendářních) na úhradu objednávky, a to od přijetí objednávky/odeslání objednávky zákazníkem, pokud do konce této lhůty nebude platba připsána na účet prodávajícího, vyhrazuje si prodávající objednávku stornovat a zboží uvést zpět do prodeje. Není povinen o tomto kupujícího informovat, kupující je informován pouze o stornu objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo, v případě předchozích neuhrazených závazků a objednávek od zákazníka, následující jeho objednávky nevyřídit. Dále se prodávající řídí dle odstavce výše: Porušení kupní smlouvy.

Porušení kupní smlouvy

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle obchodních podmínek. O vyřízení objednávky a odeslání zboží je zákazník vždy informován telefonicky, sms či emailem, není tedy důvod pro nevyzvednutí. Odesláním objednávky dochází k odsouhlasení obchodních podmínek. V případě, že si zákazník nestihne převzít objednanou zásilku, má možnost do 7 dní (kalendářních) aktivně požádat o opětovné zaslání. Úhrada v tomto případě je nutná předem převodem na účet, splatná je do 7 kalendářních dní. Celková částka původní objednávky včetně dopravného (i v případě, že dopravné nebylo ona faktuře) bude však navýšena o částku 100 Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek balného, manipulační poplatek, náklady na telefonování a administrační náklady. Prodejce si vyhrazuje právo v případě, že je zásilka uložena u dopravce a nevyzvednuta déle než 3 pracovních dny, zaslat kupujícímu e-mailovou výzvu, ve které bude uvedena žádost o vyzvednutí a výzva k úhradě. V případě, že dojde k nevyzvednutí a neuhrazení objednaného zboží zákazníkem, tedy k porušení obchodních podmínek, vyhrazuje si prodávající u následujících objednávek vyžadovat platbu předem.

Storno objednávky do 24 h, odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů

Kupující má možnost nejpozději do 24h od odeslaní objednávky stornovat bezplatně svoji objednávku. Je však povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího na email info@veraal-shop.cz. 

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.

Odstoupení do 14 dnů dle § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze uplatnit u obojednávek obsahující oblečení šité na zakázku, kdy je model vyroben přímo dle rozměrů a požadavků zákazníka.

V této lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, JE NUTNÉ, ABY KUPUJÍCÍ PŘEDEM INFORMOVAL PRODÁVAJÍCÍHO O ODSTOUPENÍ A VRÁCENÍ. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na emalovou adresu prodávajícího - info@veraal-shop.cz a to nejpozději v termínu 14 kalendářních dní. V případě, že kupující neinformuje prodávajícího v této zákonem určené lhůtě, není prodávající povinen vrácené zboží přijmout. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu. Náklady při vrácení zboží či výměně hradí kupující. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající částku za objednané zboží, včetně nákladů na dopravu (pokud bylo účtováno na faktuře), a to do 14 dnů od obdržení odstoupení prodávajícím. Částka bude zaslána dle požadavku kupujícího poštovní poukázkou či platebním převodem. Vrácení částky převodem na účet je ZDARMA, při volbě vrácení peněz poštovní poukázkou je účtován poplatek 60 Kč, který je odečten od vrácené částky! Kupující bere na vědomí, v případě, kdy vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající dle svého uvážení a míry poškození pak sníží částku vrácenou kupujícímu. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Storno objednávky ze strany prodávajícího – bez udání důvodu - zboží je vyprodáno, již se nevyrábí atd. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za chybně uvedené kontaktní údaje či čísla účtu, uvedeným zákazníkem pro vrácení částky za vrácené zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat  kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený výše dle dle ustanovení § 1837 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Upozorňujeme na ustanovení § 1830 nového občanského zákoníku: „Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.“

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek či zaslání zásilky po uplynutí 14-denní lhůty nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Za poškozené zboží v důsledku špatného zabalení není povinen prodávající vrátit částku kupujícímu.

Výměna a reklamace

Všechny informace na toto téma, včetně vrácení zboží, jsou zveřejněny v bodech v článku zde.

V případě potřeby má kupující možnost do 14 kalendářních dní od přijetí zboží nepoužité a nepoškozené zboží si vyměnit za jiné zboží, barvu, velikost. KUPUJÍCÍ JE POVINEN V TÉTO ZÁKONEM URČENÉ LHŮTĚ o této skutečnosti PŘEDEM informovat prodávajícího na email a vyplnit formulář, přiložený v emailu potvrzení o přijetí objednávky. A také zde. Tento formulář je nutné přiložit do vrácené zásilky. To vše nejpozději 14 kalendářní den od převzetí zásilky. Poté je kupující prodávajícím informován, zda je zboží na výměnu skladem či dostupné. Poté zašle zásilku na adresu prodávajícího (ne na dobírku). Jakmile zásilku prodávající obdrží, pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení čí výměnu, vrátí částku za vrácené zboží na výměnu kupujícímu na účet. Číslo účtu je nutné uvést do průvodního dopisu přiloženého v  zásilce. Při výměně za novou velikost či zboží, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak, si kupující objedná znovu požadované zboží. Je možné se domluvit i na jiném způsobu výměny, stačí, když bude kupující s prodávajícím komunikovat. Adresu pro vrácení či výměnu zboží naleznete v zde. Zboží na výměnu je zákazníkovi odesláno Českou poštou, pokud není domluveno jinak, a to na náklady prodávajícího. Toto platí pro jednu výměnu, pro další výměny již platí dopravné 50 Kč, které hradí zákazník, tato částka je účtována jako dobírka u zásilky. PŘEDEM NEOZNÁMENÉ ZÁSILKY A ZÁSILKY ODESLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDOU PŘIJATY - děkujeme za pochopení! Výměnu, vrácení a reklamaci dle § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze uplatnit u zboží vyrobeného na zakázku. Dále u modelů na zakázku a to v případě, kdy je model vyroben přímo dle rozměrů a požadavků zákazníka.

Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Reklamace na vady není možná, pokud kupující před převzetím a objednáním věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího zde.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravpě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující potvrzuje - odsouhlasením obchodních podmínek, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Doplnit další osobní údaje, které jsou prodávajícím zpracovávány - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Více o zásadách ochrany osobních údajů najdete zde

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Ihned po registraci má kupující na všechno zboží 5% slevu, která se automaticky zobrazí a uplatní na všechny produkty v e-shopu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravpě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Závěrečná ustanovení

Odsouhlasením obchodních podmínek v posledním kroku objednávky sohlasíte s zařazením vaší emailové adresy pro odesílání newsletteru. AKCE v eshopu nelze kombinovat! Pokud je na zboží uplatněna jedna akce, nelze uplatnit na zboží další slevy či slevové kupóny!

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy může spotřebitel kontaktovat subjekt Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:www.coi.cz
Sport lze řešit i on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o řešení mimosoudních sporů naleznete zde.
Kontakt na prodávajícího info@veraal-shop.cz

V případě, že se zásilka zaslaná zákazníkovi na dobírku vrátí či vracejí zpět, vyhrazuje si majitel e-shopu právo příští objednávku zaslat jen s platbou předem převodem na účet. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), jednali v rozporu s těmito obchodními podmínkami nebo byla jejich objednávka spekulativní s účelem poškodit e-shopa aj. Prodávající tuto skutečnosti není povinen objednavateli nijak objasňovat. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Majitel e-shopu si vyhrazuje právo na zrušení, nevyřízení či změnu objednávky zákazníka pokud dojde k nedodání zboží od dodavatele, technické chybě v administraci jako je např. chybně zapsaná cena správcem e-shopu, chybné množství, velikost, barva apod. Dále pokud se při kontrole zjistí kaz na objednaném zboží. V případě, kdy je zákazníkem objednáno více než 2 ks od jednoho zboží různé či stejné velikosti, bude zákazník dodatečně informován, zda je dostatečné množství dostupné. Prodávající si vyhrazuje kdykoliv změnit ceny pro zboží v akci na původní cenu před akcí (před slevou). Zboží ve výprodeji je uvedeno po slevě a cena je konečná, případně může dojít k další slevě. Akce uveřejněné v plovoucím okně jsou omezené, jejich platnost vyprší, jakmile není akce v plovoucím okně uvedena, akce je ukončena nebo je omezený kusový počet dárků vyčerpán. Všechny odeslané objednávky jsou závazné i v případě, že by uplatňovaná akce již vypršela nebo byla vyčerpána. Zákazník o tomto bude informován na e-mail. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace nebo vrácení zboží  jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č.40/1964Sb., Obč.zák. a č. 513/1991Sb.,  Obch. zák., ve znění pozdějších ustanovení. Na zboží prodané ve slevě (v případě slevy na zboží s kazem, vadou) se reklamace či vrácení nevztahuje!

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Nevíte si rady?
Volejte: 792 303 638 po-pá 9:00-17:00
Vypnout / zapnout mobilní vzhled - TODO!!!

Tato webová stránka používá cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které naše společnosti využívají. Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané níže v tabulce. Zvolte prosím Vámi preferovanou variantu. Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na společnost, jejíž stránky procházíte, nebo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.