Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Zákazník souhlasí se shromažďováním, zpracováním a použitím svých údajů provozovatelem e-shopu Veraal Fashion s registrovaným sídlem: Radka Staňová, Slopné 118, Dolní Lhota 763 23 teď a v budoucnosti, v souladu s českým právem, obzvláště se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších úprav. E-shop Veraal Fashion tímto informuje uživatele, že mají právo žádat o nahlédnutí, opravu a odstranění svých údajů.

Vypnout / zapnout mobilní vzhled - TODO!!!